partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner

Warto wiedzieć

 

 • Czy OC komunikacyjne jest obowiązkowe?
  • Jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych, czyli pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, cięgników rolniczych, pojazdów ciężarowych i specjalnych, autobusów, przyczep, pojazdów wolnobieżnych, etc.
 • Kiedy zawrzeć umowę OC?
  • 1. Generalnie ubezpieczenie OC powinno się zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.
   2. W przypadku kupna pojazdu używanego, jeżeli zbywca nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, nabywca zobowiązany jest ubezpieczyć samochód w dniu jego nabycia.
   3. Jeżeli sprzedający ma ważną polisę OC, powinien ją przekazać kupującemu, na którego polisa ta przechodzi. Nabywca może taką umowę w dowolnym momencie wypowiedzieć i we własnym zakresie zawrzeć nowe OC.
 • Kiedy zaczyna obowiązywać OC?
  • Odpowiedzialność z tytułu zawarcia polisy OC komunikacyjnego rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki, lub jej pierwszej raty. Jeśli jednak na polisie wskazany został późniejszy termin płatności, wówczas odpowiedzialność towarzystwa rozpoczyna się z chwilą zawarcia polisy. OC zaczyna obowiązywać również w sytuacji kiedy zadziała tzw. zasada automatyzmu, czyli niewypowiedziana najpóźniej 1 dzień przed końcem dotychczasowa umowa OC wznowi się na kolejny okres 12 miesięczny. Wówczas OC zaczyna się następnego dnia po upływie poprzedniej umowy OC.
 • Kiedy wypowiedzieć umowę OC? Wypowiedzenie OC po zakupie pojazdu. Podwójne OC, co zrobić?
  • Wypowiedzieć umowę OC można w każdej chwili, ale nie później niż na dzień przed końcem jej obowiązywania. Wtedy wygasa nie z dniem wypowiedzenia, ale wraz końcem okresu jej zawarcia. Jeśli tego obowiązku nie dopełnimy, umowa OC zostanie automatycznie wznowiona na kolejny rok. Wyjątkiem jest sytuacja ?podwójnego ubezpieczenia? opisana poniżej oraz kupno pojazdu z drugiej ręki, kiedy po złożeniu przez kupującego wypowiedzenia OC w dowolnym momencie, umowa rozwiązuje się z dniem wskazanym w wypowiedzeniu. W tym przypadku jeśli kupujący kontynuuje umowę OC do końca jej obowiązywania, polisa nie wznawia się automatycznie na kolejny rok.

   Wypowiedzenie ubezpieczenia OC może zostać złożone jedynie w formie pisemnej w towarzystwie w którym było zawarte. Można je złożyć osobiście w zakładzie ubezpieczeń, u agenta który zawierał polisę, lub wysłać listem poleconym (o dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego).

   Podwójne ubezpieczenie OC ma miejsce w sytuacjach kiedy zapomnieliśmy wypowiedzieć dotychczasową umowę OC, a już ubezpieczyliśmy OC na kolejny rok w innym zakładzie ubezpieczeń. Rozwiązaniem tej sytuacji jest jak najszybsze złożenie pisemnego wypowiedzenia do zakładu (najlepiej tego, w którym OC jest droższe) i odzyskanie zapłaconej składki za okres w którym nie było jeszcze udzielonej ochrony. Jeśli obie umowy zawarte będą u tego samego ubezpieczyciela, będzie on mógł pobrać składkę tylko za jedną z nich.
 • Co zrobić tuż po wypadku?
  • Zadbać o zabezpieczenie miejsca kolizji, a w przypadku gdy są osoby ranne obowiązkowo udzielić im niezbędnej pomocy i wezwać zespół ratownictwa medycznego.
 • Stłuczka - kiedy warto wezwać policję?
  • W przypadku gdy nie jesteśmy pewni z czyjej winy został spowodowany wypadek, lub nie jesteśmy pewni czy sprawca kolizji nie zmieni zdania co do swojej winy, należy wezwać policję. Wówczas jedna ze stron, zostanie ukarana mandatem, co w przypadku likwidacji szkody z OC sprawcy, znacznie skróci jej czas i uprości cały proces.
 • Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy?
  • W przypadku kiedy wina jest bezsporna, należy spisać oświadczenie sprawcy zawierające dokładny opis zdarzenia oraz wszelkie niezbędne informacje: dane kierowców uczestniczących w kolizji (dane z dowodów osobistych), dane pojazdów (modele, marki, numery rejestracyjne), dane polisy ubezpieczeniowej sprawcy (numer polisy, zakład ubezpieczeń w którym była zawarta), podpisy.
 • Świadkowie Kolizji.
  • Jeżeli byli świadkowie zdarzenia warto dopisać ich dane osobowe do oświadczenia sprawcy.
 • Kiedy przysługuje samochód zastępczy?
  • Zawsze w przypadku szkody z OC sprawcy. Każdy poszkodowany kierowca ma prawo skorzystać z samochodu zastępczego, lub holownika na koszt zakładu ubezpieczeń sprawcy.
 • Zgłaszanie szkód z OC. Jak i gdzie zgłosić szkodę z OC?
  • Szkodę należy zgłosić osobiście, mailem, lub najszybciej telefonicznie w centrum alarmowym towarzystwa w którym sprawca kolizji zawarł polisę OC, tam pracownicy centrum nadadzą numer szkody oraz przekażą dokładne instrukcje jak dalej naprawić uszkodzony pojazd
 • Ile czasu ma towarzystwo na naprawę szkody z OC?
  • Warto pamiętać że towarzystwa ubezpieczeniowe mają ustawowo maksymalnie 30 dni na naprawienie pojazdu, przy założeniu montażu nowych oryginalnych części.

O nas

Jesteśmy firmą działającą na rynku ubezpieczeniowym od ponad 20 lat. Nasza firma na stałe współpracuje z największymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi działającymi w Polsce. Dzięki temu nasza oferta jest bardzo bogata, daje Państwu możliwość wyboru, zaoszczędzenia czasu, a przede wszystkim pieniędzy.

KONSULTACJE -

Zostaw swoje dane odezwiemy się

KONTAKT Z NAMI-

Zapraszamy do naszych oddziałów